Наши предствительства:

Легалізація нотаріально оформлених документів

Нотаріальне оформлення документів, призначених для подання за кордоном, здійснюється відповідно до ст. 98 Закону України «Про нотаріат» Документи, складені відповідно до вимог міжнародного права, можуть істотно відрізнятися від документів, використовуваних в Україні. Документ, призначений для подання за кордоном, повинен бути складений українською мовою. Переклад цього документа іноземною мовою необхідно виконувати за правилами засвідчення правильності перекладу з однієї мови іншою.

Оформлення і легалізація довіреностей і заяв

При оформленні документів для подання за кордоном нотаріус повинен враховувати деякі особливості їх складання і оформлення. Наприклад, у довіреностях, заявах (афідавітах) окрім прізвища, імені і по батькові відповідно до українського паспорта допускається додаткове зазначення їх іноземної інтерпретації. Прізвища, імена і по батькові громадян мають бути написані повністю із зазначенням їх місця проживання.

Дата оформлення довіреності може зазначатися як на початку, так і в кінці її тексту. На вимогу  акредитованих в Україні дипломатичних представництв іноземних держав нотаріуси в межах своїх повноважень можуть оформляти такі заяви:

 • дозвіл батьків на шлюб між їх сином (дочкою) з іноземцем;
 • дозвіл на постійне місце проживання за кордоном;
 • дозвіл батьків на тимчасовий виїзд неповнолітніх дітей за кордон;
 • дозвіл батьків на усиновлення їх дітей і зміну прізвища, імені і по батькові.

У тексті документів, що складаються нотаріусом, зазначаються посольство або компетентні органи держави, до яких звертається зацікавлена особа.

Оформлення і легалізація протоколів і рішень

Ми маємо значний досвід у сфері легалізації документів компаній для подальшого подання їх за кордоном. Нижче наведено юридичні документи, легалізацію яких ми здійснюємо:

 • статут;
 • рішення зборів;
 • ліцензія;
 • заява;
 • сертифікат;
 • довіреність;
 • протокол зборів;
 • свідоцтво про реєстрацію.

Трапляються випадки, коли клієнт звертається з документом, легалізація якого неможлива з різних причин, і у зв’язку з цим він потребує кваліфікованої допомоги щодо складання або оформлення альтернативного варіанта документа.

Не всі види документів можна легалізувати. В деяких випадках може знадобитися консультація міністерств і консульських установ. Звичайно на це потрібно витратити 1 –2 робочих дні. За результатами розгляду підтверджується можливість легалізації або визначаються недоліки в оформленні документа.

Відповіді на запитання, що найбільше Вас цікавлять, Ви можете отримати:

 

Тел. /факс: +38(044) 5–905–905

Київ, вул. Провіантська (Галі Тимофєєвої), 3, 2 поверх

e-mail: apostil@tris.ua

моб. 38(050) 312-76-73 Сичкарук Анна

 

Служба легалізації «ТРІС» надає такі послуги:

adware detector